Архитектурна фотография

Снимането на архитектура и интериори има своите особености. Подбирането на правилни ъгли, светлина, цветен баланс и корекция на периспективата са основата в този жанр. Желанието на клиента обаче остава определящо за крайната визия.

Architectural photography


The shooting of architecture and interiors has it's own features. The base is to choose the right angle, light, white balance and perspective correction. The final vision is defined by the client's demands.

1/1
  • Instagram
  • Facebook Classic